SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 2.8

80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 230

999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm titan Grade 2 dày 1.0

999,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.4

80,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Hộp Inox 316

80,000
Giảm giá!
115,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp Duplex 2205 Phi 220

185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp Duplex 2205 Phi 380

185,000
Giảm giá!
110,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM