SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 9.4

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 8.9

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 190

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

U Đúc Inox SUS 316

125,000 100,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 140

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 100

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 80

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

V Đúc Inox 316

125,000 100,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 6

200,000 185,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 0.1mm

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 95

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 2.5

200,000 185,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 5.6

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 240

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 20

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 42

200,000 185,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.2

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.7

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 6.5

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 50

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 75

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 7.5

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 80

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 40

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 160

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 210

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 105

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 9.5

200,000 185,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 22

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 4.9

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 145

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.0

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 4.5

200,000 185,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.4

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 10

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 46

200,000 185,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 14

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 44

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 80

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.4

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 1.0

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 26

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Hộp Inox 316

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 5.1

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 170

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.8

120,000 80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 42

120,000 80,000
Giảm giá!

Vuông Đặc Inox 316

Vuông Đặc Inox 316

125,000 100,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 7

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 5.9

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.7

120,000 80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316

85,000 65,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 95

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 110,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM

chính sách bán hàng