SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!

Các loại khác

Tấm titan Grade 2 dày 1.5

999,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 2.8

80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.8

80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 8.3

80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 1.8

80,000
Giảm giá!
140,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm titan Grade 2 dày 40

999,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 2.4

80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 9.8

80,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM