SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!

Các loại khác

Láp Duplex 2205 Phi 280

185,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 0.1mm

80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 2.7

80,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 5.5

185,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
79,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 6.9

80,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp Duplex 2205 Phi 380

185,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM