SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 60

999,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.2

80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 7.1

80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 170

999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 80

999,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 0.5

80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 5.7

80,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 55

185,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 0.6

80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 6.3

80,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM