SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!
85,000 79,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
150,000 115,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 1.1

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 6.0

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 100

200,000 185,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 4.6

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 9.1

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 26

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 12

200,000 185,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM