SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 5.4

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 105

200,000 185,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 9.3

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 12

120,000 80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 14

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 16

200,000 185,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 10

120,000 80,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM