SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
115,000
Giảm giá!
115,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 5.3

80,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 1.3

80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 1.7

80,000
Giảm giá!
110,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 115

185,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM