13CR-L80

13CR-L80 là gì?

Được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật API 5CT. Đây là vật liệu có độ bền chảy được kiểm soát với yêu cầu kiểm tra độ cứng. Được sử dụng trong các giếng có môi trường carbon dioxide.
Có kích thước vỏ từ 114,3 mm (4,5 “) đến 339,7 mm (13,38”)
Có các kích thước ống từ 60,3 mm (2,38 “) đến 114,3 mm (4,5”)

bảng 1
bảng 2

Các trang web bán hàng uy tín

https://vatlieu.edu.vn/
https://g7m.vn
https://inox316.vn
https://inox310s.vn
https://kimloaig7.com/
https://kimloaig7.net
https://kimloaig7.xyz
https://sieuthikimloai.com