Category Archives: Khác

13CR-L80

13CR-L80 là gì? Được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật API 5CT. Đây là vật liệu có độ bền chảy được kiểm soát với yêu cầu kiểm tra độ cứng. Được sử dụng trong các giếng có môi trường carbon dioxide. Có kích thước vỏ từ 114,3 mm (4,5 “) đến 339,7 mm (13,38”) […]

Thép Hợp Kim Cờ-rôm Mô-líp-đen Là Gì ?

Thép Hợp Kim

Giới thiệu về thép hợp kim Cr-Mo Thép crom molypden – thường được rút ngắn thành crom moly – là một loại thép hợp kim thấp được sử dụng trong công nghiệp. Như tên cho thấy, hai nguyên tố hợp kim quan trọng là molypden (Mo) và crom (Cr). Các hợp kim này thường được […]

Thép AISI 1045 là gì ? S45c và C45 có tương đương AISI 1045

Thép AISI 1045 là gì? Thép AISI 1045 là gì ? thép carbon chất lượng cao, có độ bền cao thược phân loại Mild Steel. Nó cũng có thể được gọi là thép JIS S45C và DIN C45.. Nó được sử dụng để sản xuất các bộ phận máy yêu cầu  cường độ làm việc […]