Tấm thép hai thành phần dày 15mm ( 10+5 )

140,000

  • Tấm thép hai thành phần UPX
  • Tấm thép hai thành phần Cerametal