Tấm Inox 316 dày 50

80,000

Chúng tôi luôn có sẵn

  • Cuộn Inox 316
  • Tấm Inox 316
  • Ống Inox 316
  • Láp Inox 316
  • Phụ Kiện Inox 316
  • Lục Giác Inox 316
  • Dây Inox 316
  • Dây Cáp Inox 316
  • Que Hàn Inox 316
  • Các vật liệu Inox 316 khác