Tấm duplex 2205 dày 0.5

185,000

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp

  • Tấm duplex 2205
  • Lap duplex 2205
  • Ống duplẽ 2205
  • lúc giác duplex 2205
  • thép hình U, C, V, H duplex 2205