Tấm thép A387 Lớp 22 ( F22/P22) dày 95 mm

110,000

  • TẤM THÉP HỢP KIM F22
  • LAP THÉP HỢP KIM F22
  • LỤC GIÁC HỢP KIM F22