Tấm Inox 323L ( UNS S32304) dày 24

316

Thép không gỉ 323L ( UNS S32300)

  • Thép không gỉ 323L dạng tâm
  • Thép không gỉ 323L dạng tròn đặc
  • Thép không gỉ 323L dạng ống.
Tải bảng giá!