Lap thép A182 lớp 22 (F22 / P22) Phi 24 mm

150,000

  • TẤM THÉP HỢP KIM F22
  • LAP THÉP HỢP KIM F22
  • LỤC GIÁC HỢP KIM F22
Tải bảng giá!

Chúng tôi vừa cập nhật xong bảng giá TẤT CẢ các loại vật tư. Nếu bạn cần để làm dự toán, hãy nhập đúng SỐ ĐIỆN THOẠI để tải bảng giá bạn nhé!