Tấm Inox 323L ( UNS S32304) dày 20

316

Thép không gỉ 323L ( UNS S32300)

  • Thép không gỉ 323L dạng tâm
  • Thép không gỉ 323L dạng tròn đặc
  • Thép không gỉ 323L dạng ống.
Tải bảng giá!

Chúng tôi vừa cập nhật xong bảng giá TẤT CẢ các loại vật tư. Nếu bạn cần để làm dự toán, hãy nhập đúng SỐ ĐIỆN THOẠI để tải bảng giá bạn nhé!