Tấm thép Chịu mài mòn dày 16 ly

85,000 79,000

  • Tấm thép chịu mài mòn Hardox
  • Tấm thép chịu mài mòn CREUSABRO 8000
  • Tấm thép chịu mài mòn BISPLATE
  • Tấm thép chịu mài mòn CREUSABRO 4800
  • Tấm thép chịu mài mòn Xar
Tải bảng giá!

Chúng tôi vừa cập nhật xong bảng giá TẤT CẢ các loại vật tư. Nếu bạn cần để làm dự toán, hãy nhập đúng SỐ ĐIỆN THOẠI để tải bảng giá bạn nhé!